دوره آموزشی روان درمانگری حرفه ای

دوره آموزشی روان درمانگری حرفه ای
 • تاریخ برگزاری مرداد و شهریور 1393
 • ساعت برگزاری روزهای زوج ساعت 3 تا 7 بعدازظهر
 • هزینه کارگاه 150,000 تومان
 • مدرس کارگاه دکتر محمد سلطانی زاده و دکتر محسن لعلی
 • توضیحات

  شامل دوره های:

  مصاحبه بالینی

  روان درمانی کودک

  روان درمانی اختلالات خلقی و اضطرابی

  مهارت های زندگی

  زوج درمانی

  - با ارائه گواهی معتبر

کارگاه های دیگر