Handbook of Mindfulness

Handbook of Mindfulness
  • نویسنده Brown, K.W., Creswell, J.D., & Ryan, R.M.
  • سال انتشار 2015
  • تعداد صفحات 466
  • ناشر The Guilford Press
  • شابک 978-1-4625-1890-6
  • قیمت 15,000 تومان
  • دانلود نمونه

کتاب های دیگر