آدرس: اصفهان، خیابان حکیم نظامی، ابتدای محتشم کاشانی، جنب ام آر آی سپاهان، مجتمع پزشکی النا، طبقه چهارم
تلفن: 36257838 - 031، 09162991358
آدرس الکترونیکی: nikavinclinic@gmail.com