درمان مشکلات جنسی و مشاوره زناشویی

درمان مشکلات جنسی و مشاوره زناشویی

درمان مشکلات جنسی بزرگسالان و مشاوره زناشویی از قبیل

کاهش میل جنسی

بیزاری جنسی

افزایش شدید میل جنسی

زود انزالی

درد در حین رابطه جنسی

مشکلات نعوظ

مشکل در ارگاسم

واژنیسموس

سردرد و ملال پس از رابطه

ازدواج های نابکام و به وصال نرسیده

 

درمان مشکلات جنسی کودکان و نوجوانان شامل خودارضایی، بازی ها و کنجکاوی های جنسی