تشخیص و درمان اختلالات یادگیری با رویکردهای نوین

تشخیص و درمان اختلالات یادگیری با رویکردهای نوین
  • تاریخ برگزاری پنجشنبه و جمعه 16 و 17 مرداد 1393
  • ساعت برگزاری ساعت 8 صبح الی 4 بعدازظهر
  • هزینه کارگاه 250,000 تومان
  • مدرس کارگاه دکتر مصطفی تبریزی
  • توضیحات

    با ارائه گواهی معتبر

    همراه با ناهار و پذیرایی

کارگاه های دیگر