زوج درمانی شناختی رفتاری

زوج درمانی شناختی رفتاری
  • تاریخ برگزاری پنجشنبه و جمعه 27 و 28 آذرماه 1393
  • ساعت برگزاری ساعت 8 صبح الی 4 بعدازظهر
  • هزینه کارگاه 250,000 تومان
  • مدرس کارگاه دکتر شهرام محمدخانی
  • توضیحات

    همراه با ناهار و پذیرایی

    ارائه گواهی معتبر

کارگاه های دیگر